Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tisch, spoedig bijgebracht. Na een kwartier placenta per Credé.

Het kind heeft een geringe bloeduitstorting onder de huid en een linkszijdige facialis paralijse.

Ruptuur werd gehecht.

P. 389 V para. A a. 1. v. Indicatie : Zwakke harttonen. Geen narcose. Na reiniging wordt bij volkomen ontsluiting de tang aangelegd in dwarsche afmeting. De schedel draaide na sluiting van de tang slechts weinig naar voren. Nu werd langzaam met tusschenpoozen geextraheerd, tot het achterhoofd onder de sytnphysis te voorschijn kwam; toen voorzichtig geroteerd, tot de schedel geboren was. De romp volgde op expressie. Na '20 minuten de placenta. Geen ruptuur.

P. 469 VI para. A. a. 1. v. Indicatie : Slechte harttonen. Nadat manueel de ontsluiting bijna volkomen was gemaakt werd de tang dwars aangelegd en het hoofd geextraheerd, tot het achterhoofd onder de symphysis stond. Daarna door druk op het perineum post verder geroteerd. De extractie vond vertraging, doordat de sterk gespannen navelstreng, die om den hals was gewikkeld, niet losser kon gemaakt worden. Deze werd op den rug van het kind afgebonden en doorgeknipt. Kind asphyctisch, gauw bijgebracht. Aan de linker oorlel

een klein haematoom.

P. 655 XV para. Schedelligging : kleine fontanel links, pijlnaad dwars. Indicatie: Afloopen van meconium. Volkomen ontsluiting. Narcose, desinfectie. Linkerlepel links en iets naar achter, rechterlepel rechts en iets naar voren, het slot ziet naar links, tang gesloten. De tang wordt onder het trekken gedraaid met het slot naar rechts, het hoofd

Sluiten