Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluiting wordt de tang aangelegd en geextraheerd. Een incomplete ruptuur werd dadelijk gehecht. Toen het achterhoofd onder de symphysis stond, werd de tang afgenomen en de schedeldoor druk van uit het perineum post. ontwikkeld.

P. 817 I para. A. a. r. v. Bij volkomen ontsluiting tang aangelegd; de kleine fontanel stond recht naar voren en de pijlnaad verliep in rechte afmeting, zoodat de tang in dwarsche afmeting werd aangelegd. De schedel werd langzaam geextraheerd en over het perineum geroteerd. Geen ruptuur.

P. 885 I para. A. a. 1. v. In narcose werd bij volkomen ontsluiting de tang aangelegd in dwarsche afmeting, langzaam geextraheerd tot het achterhoofd onder de symphysis stond. Nu lepels afgenomen en het hoofd van uit de perineum post. verder ontwikkeld. Het kind licht asphyctisch, werd spoedig bijgebracht. Placenta normaal, uterus slap, werd met wrijven goed.

P. 926 I para. A. a. r. v. In narcose bij volkomen ontsluiting wordt de tang in dwarsche afmeting aangelegd. Door langzame extractie met rotatie wordt een klein segment geboren. Nu forceps afgenomen en het hoofd van uit het perineum post. ontwikkeld, waarbij een kleine ruptuur ontstaat, die niet behoeft gehecht te worden.

C. '98 - 99.

P. 23 I para. Indicatie: Weeënzwakte. Bij volkomen ontsluiting, desinfectie, narcose, eerst linker, daarna rechterlepel in schuine afmeting aangelegd. De schedel roteerde in de tang. Extractie zeer moeielijk, door de weinige rekbaarheid der weeke deelen. Bij het doorsnijden van het voorhoofd over het perineum ontstond in het

Sluiten