Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schedel worden de vliezen gebroken en veel vuil, meconiumhoudend vruchtwater loopt af. De schedel komt nu voor te liggen, iets naar rechts afgeweken, maar links daarvan is een handje te voelen. De vrouw wordt op de rechterzij gelegd om te trachten den schedel te laten indalen, dit lukt niet, thans is ook de pulseerende navelstreng te voelen. Besloten tot versie en extractie.

Narcose, dwarsbed, desinfectie.

Met de linkerhand ingaande, wordt de schedel gemakkelijk naar boven geduwd en spoedig een voetje gevonden en naar buiten getrokken. Het bleek het voorliggende linkervoetje te zijn. Door trekken aan het linkerbeen komen de genitalien te voorschijn, waarna door inhaken in de rechter liesplooi met één vinger en trekken aan de romp deze tot aan de scapula en tevens het rechterbeentje geboren wordt. De achterliggende rechterarm wordt ontwikkeld door druk met 2 vingers in de elleboogsplooi. Daarna wordt de romp gedraaid totdat de linkerarm achter kwam en deze evenzoo ontwikkeld. Twee vingers worden nu in den mond van het kind gezet, de anderen om den hals en door trekken en roteeren om de symphysis, de schedel geboren. Het kind asphyctisch, wordt spoedig bijgebracht.

Ad III. a. Bekkenvcmauiviug.

K. 2 IV para. K. a. 1. Afstand der spinae ilei 27, cristae ilei 29l/s, omtrek van het bekken 87, conj. externa 20 cM. Promontorium niet te bereiken.

4 Juli. Patiënte komt met pijn des morgens in de kliniek. Geringe ontsluiting, staande vliezen, rug links, harttonen links, schedel bewegelijk boven

Sluiten