Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de arm niet opgeslagen was, extraheert. Daarna wordt de linkerhand in den mond gebracht, de rechter om den nek en getrokken. De extractie wordt ondersteund door druk van boven. De schedel daalt gemakkelijk in de bekkenholte en wordt verder geroteerd. G. O 37, K. O. 34 c.M. Geen ruptuur, het kind asphyctisch. Spoedig bijgebracht. Ruptuur van de cervix, dat echter een oude bleek te zijn. Bloeding zeer gering.

K. 102a IV para. A. a. 1. Partus arte praematurus. V. en E. Zie hoofdstuk partus arte praematurus.

K. 104 III para. A. a. r. v. Dist. spinarum 24, cristarum 26V2, omtrek bekken 80, conj. inclinata 101'4, diameter Baudelocqui 18 c.M. Dubbel promontorium: bovenste 101/*, onderste 10. Ie partus perforatie. 2e V. en E.

's Avonds half twaalf. Om elf uur waren de weeën begonnen. Fundus aan den ribbeboog; navel verstreken. Rug rechts, harttonen duidelijk te hooren in de linea alba, 4 vingers onder den navel. De schedel stond op den bekkeningang, bewegelijk. Weeën frequent, om de 3-5 minuten. Inwendig onderzoek. Schedel staat hoog, moeielijk te bereiken, vrij gemakkelijk op te duwen. Ontsluiting 1 c.M., vliezen gebroken.

11 Juni 3 uur. Toestand dezelfde. Ontsluiting pl. m. 3 c.M. Schedel iets lager. Om 5 uur pl. m. 5 c.M. ontsluiting, om 7 uur pl. m. 7 c.M. De weeën zijn frequent gebleven, doch iets meer tijd er tusschen. Te ruim 9 uur kwam Prof. Veit en werd besloten den partus te eindigen. De kleine fontanel stond rechts voor, de ontsluiting was volkomen geworden. De schedel was nog steeds

Sluiten