Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewegelijk ; het voorste wandbeen onder het achterste geschoven.

Nadat de patiënte was genarcotiseerd en gedesinfecteerd ging de candidaat met de rechterhand in den uterus en haalde na eenige moeite het rechtervoetje buiten de vulva. Toen werd dit aan een anderen candidaat overgegeven, die na verder opduwen van den schedel eerst het ééne been naar buiten haalde, daarna de andere liesplooi inhaakte en zoo ook het andere been en billen buiten de vulva bracht. Nadat ook een deel van den rug geboren was, trachtte men ook den linker (achterliggenden) arm te ontwikkelen, die bleek opgeslagen te zijn. Het gelukte niet, en evenmin aan Dr. Wittenrood, waarop het eindelijk aan Prof. Veit, die met de geheele hand in den uterus ging, gelukte. Daarop maakte prof. Veit van den voorliggenden arm een achterliggenden, welke gemakkelijk geboren werd. Noch den candidaat, noch den assistent gelukte het, het hoofd te doen geboren worden, zoodat professor Veit het weer overnam en het hem na veel moeite gelukte, terwijl de candidaat van buiten op den schedel drukte, het hoofd te doen geboren worden. Het kind kwam zeer asphyctisch ter wereld, maar na veel moeite gelukte het, na toepassing van alle gebruikelijke middelen, het tot schreeuwen te brengen. G. O. schedel 85V„ K. O. 3-1 cM.. In dien tusschentijd was ook door prof. Veit de placenta verwijderd, doch toen de uterus voor de vulva werd gebracht, bleek de cervix over een lengte van 3 cM. ingescheurd. De patiente bloedde veel, doch de bloeding stond geheel, toen Prof. Veit er drie hechtingen ingelegd had.

Sluiten