Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ontsluiting volkomen, schedel bewegelijk boven den bekkeningang. Weeën zijn het laatste uur zoo goed als weggebleven. Bij dit exploreeren breken de vliezen.

3 uur 45. Dr. Semmelink stelt de waarschijnlijkheidsdiagnose : Achterste wandbeensligging Narcose. Met de linkerhand versie op den rechtervoet, lastig door het wegloopen van het vruchtwater. De candidaat doet de extractie tot de schouders geboren zijn, waarna nog het hoofd boven den bekkeningang staat en hij den meer naar voren gelegen mond niet kan bereiken. Verdere extractie door Dr. S. Te 4 uur 15 wordt het kind geboren met den handgreep van Mauriceau, ondersteund door uitwendigen druk. Het kind asphyctisch, wordt bijgebracht. '20 minuten later de placenta normaal. De vrouw was reeds bijgekomen.

P. 56, III para. Ontsluiting bij eerste onderzoek 6 cM., rug rechts, kleine deelen links, diagnose omtrent de ligging onzeker. Het hoofd stond bewegelijk boven den bekkeningang. Vliezen niet gebroken, harttonen niet te hooren; weeën zwak, 5 uur later volkomen ontsluiting, hoofd bewegelijk boven bekkeningang, harttonen niet te hooren. Ligging half aangezichts-, half voorhoofdsligging, van voorhoofd tot mond kan men betasten. Kin rechts.

Narcose. Vliezen met veel moeite gebroken, daarna versie op den rechtervoet. Verder 1. a. geëxtraheerd, hoofd met den handgreep van Mauriceau. Kind weinig asphyctisch, bijgebracht, Placenta per Credé. Zeer kleine oppervlakkige ruptuur.

P. 189, I para. A. a. 1. v. Scheef vernauwd

Sluiten