Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekken. Conj. diagonalis 10V2. Bij het eerste onderzoek om 8 uur 's avonds : groot deel in fundo, rug links, schedel bewegelijk boven den bekkeningang. Harttonen het duidelijkst ter hoogte van den navel. Ontsluiting 2 - 3 c.M., schedel balloteerend boven bekkeningang. Het promontorium was gemakkelijk te bereiken. Om half twee 's nachts was de ontsluiting volkomen; de schedel stond nog steeds boven den bekkeningang; harttonen van het kind waren krachtig, frequentie 132. Narcose, dwarsligging, reiniging. Na het springen van de vochtblaas en het wegdringen van den schedel werd de voet afgehaald. Hierna werd door den :andidaat de extractie verricht, die vrij veel inspanning kostte; beide armen waren opgeslagen; eerst werd de linker ontwikkeld, daarna de rechter. Het hoofd stond nog boven den bekkeningang, doch werd na het inbrengen der vingers in den mond door druk van buiten in het kleine bekken gebracht en geextraheerd. Het kind, licht asphyctisch, werd spoedig bijgebracht. 20 minuten later placenta per Credé.

P. 203 I para. A. a. 1. v. Bekkenvernauwing. Conjugata inclinata 10V2 c.M.

Onderzoek te 73/* uur. Fundus tot ribbeboog, rug links, harttonen links onder den navel, schedel voor een klein deel ingedaald. Ontsluiting bijna volkomen, vliezen staan, promontorium te bereiken; conj. inclinata IOV2 c.M., schedel met moeite op te duwen. Bij het onderzoek braken de vliezen. Daar de schedel zeer lastig op te duwen was, werd getracht den schedel door uitwendigen druk te doen indalen; dit gelukte niet; er werd besloten versie te probeeren. Narcose, dwarsligging, reiniging. Met de linkerhand werd voorzichtig ingegaan, de schedel

Sluiten