Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gonnen. Met behulp van een handdoek wegens de gladheid wordt getrokken in de richting naar beneden tot de linkerbil geboren is. Nu wordt een vinger van de rechterhand van achteren in de rechterliesplooi gebracht en nu verder getrokken tot de punten der scapulae geboren zijn. Dr. S. ontwikkelt daarop de armen en het hoofd op de gewone wijze. Het kind is licht asphyctisch, maar is spoedig bijgebracht. Na een kwartier de placenta per Credé. Geen ruptuur. Geen noemenswaarde nabloeding.

P. 404 IV para. A. a. r. Plat rachitisch bekken. Niet indalen van den schedel bij volkomen ontsluiting en gebroken vliezen. Conj. inclinata 10 c.M., rachitisch sacrum.

Narcose, dwarsligging, desinfectie. Met de rechterhand wordt ingegaan, terwijl met de andere de fundus gesteund wordt. Linkervoet gepakt, in de vagina getrokken, met de uitwendige hand de schedel in den fundus geduwd. De versie volbracht zijnde, werd 1. a geextraheerd. Kind licht asphyctisch, werd bijgebracht. Placenta gemakkelijk geboren.

P. 448 VI para. A. a. 1. v. Uitgezakte hand. Versie en extractie wegens het niet indalen van het voorliggend deel, zwakke weeën.

De candidaat werd 27 December '98 geroepen; hoewel Prof. Veit een conjugata diagonalis van 8.6 c.M. gevonden had, werd afgewacht of de partus spontaan zou verloopen, daar dit met de vorige ook het geval geweest was; de eerste vier waren met kunsthulp geboren. Den geheelen dag had patiënte al pijn gehad. Den 28en December s middags om 4 uur is er een ontsluiting van pl. m. 7

Sluiten