Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de arm langs het lichaam onder de symphysis geboren wordt. Na de versie wordt de extractie door den candidaat verricht. In weinig tijd is het kind geboren levend en voldragen.

P. 487. Versie en extractie zonder bijzonderheden.

P. 601 X para. Dw. h. r. r. v. 8 c.M. ontsluiting, vliezen nog niet gebroken, een voetje te voelen. Een uur later volkomen ontsluiting. Narcose, dwarsligging, desinfectie. Vliezen breken, linkervoetje afgehaald. Daaraan extractie verricht; beide armen opgeslagen; niet gemakkelijk te ontwikkelen. Met den handgreep van Mauriceau, gesteund door uitwendigen druk, wordt het hoofd geboren. 10 minuten later de placenta.

P. 646 III para. Gemelli. 2e kind schouderligging. Eerste kind spontaan in schedelligging geboren. Voor het 2e worden de zeer resistente vliezen gebroken en met de linkerhand de rechtervoet afgehaald. Verdere extractie 1. a.

P. 897 III para. Gemelli; le vrucht spontaan in schedelligging; 2e dwarsligging; vliezen stonden nog en een voetje was te voelen. Vrouw in narcose, dwarsligging, desinfectie. Rechtervoetje wordt afgehaald en daarna 1. a. geextraheerd. Placenta per Credé.

Afgeweken schedelligging.

C. '97 : 98.

P. 897 III para. Naar rechts afgeweken schedelligging. Toen met de uitwendige hand getracht werd den schedel boven den bekkeningang te brengen, barstte plotseling de vruchtblaas en liep een groote hoeveelheid vruchtwater af; de schedel kwam op den bekkeningang, maar tevens viel de navelstreng naar buiten; bij 7 c.M. ontsluiting werd toen

Sluiten