Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Perforatie.

In de kliniek werd gedurende den cursus

1897 -98 niet geperforeerd, gedurende den cursus

1898 -99 werd éénmaal het nakomend hoofd geperforeerd (K. 78), nadat eerst versie en extractie met accouchement forcé had plaats gehad, zooals in een vorig hoofdstuk beschreven is; door het foramen magnum werd in het occiput geperforeerd, daar het extraheeren niet gelukte. Na hard trekken werd het hoofd daarna geboren.

In de polikliniek had slechts éénmaal in den cursus '97 - 98 perforatie plaats; in den cursus '98 - 99 niet.

P. 11a III para. De candidaat was Vrijdag 9 Juli 's namiddags te 6 uur geroepen bij een vrouw, die volgens haar eigen berekening 5 maanden zwanger was. Sinds Dinsdag had zij weeachtige pijnen gehad en meende te zullen aborteeren. Woensdag

ö ,

had zij koorts gekregen en gebraakt. Bij diep indrukken op den buik wordt geen pijn geaccuseerd. De fundus uteri stond ongeveer '2 vingers breedte boven den navel en contraheerde zich tijdens een wee zeer slecht. Harttonen waren niet te hooren. Bij inwendig onderzoek bleek het ostium slechts voor één vingertop toegankelijk: een voorliggend deel werd niet gevoeld. Vliezen stonden nog. Een paar uur later was de ontsluiting iets toegenomen, de geheele vinger kon door het ostium en een voetje was te voelen. Temperatuur 39.5. Oorzaak onbekend.

Met het oog op de hooge temperatuur en de

Sluiten