Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K. 91 II para. Billigging. Extractie werd verricht bij 6 c.M. ontsluiting, daar de foetale harttonen onregelmatig werden. Moeder en kind beiden levend.

K. 102a IV para. A. a. 1. Versie en extractie wegens bekkenvernauwing bij 3'/8 c.M. ontsluiting, waarom niet werd afgewacht, wordt niet vermeld , er ontstond een cervix-scheur, die met 3 catguthechtingen voorzien werd; moeder en kind beiden levend; daags na den partus sterft het kind. Zie verder hoofdstuk partus arte praematurus.

K. 102b III para. Placenta praevia centralis. Versie en extractie volgens de methode van Bi axton Hicks bij 2 c.M. ontsluiting. Moeder en kind beiden dood. Zie verder hoofdstuk placenta praevia.

C. '98 - 99. K. 44. III para dwarsligging. Partus arte praematurus om bekkenvernauwing. Bij een zeer wijd ostium, dat voor drie vingers toegankelijk is, wordt om bloeding versie en extractie verricht. Prof. Veit maakt eerst 2 incisies aan de achterzijde van de portio, welke incisies tijdens de ontwikkeling nog verder inscheuren. De moeder bracht er het leven af, het kind was dood. Zie verder hoofdstuk Partus arte praematurus.

K. 78. Schedelligging, VI para. Partus aite praematurus wegens bekkenvernauwing. Daar de vrouw 3 dagen, nadat de cclpeurynter ter opwekking van vroeggeboorte was ingebracht, een temperatuur van 40°. 1 had, werd bij een ontsluiting, ter nauwernood voor één vinger toegankelijk, besloten te termineeren; een voet werd met een museux sche tang afgehaald en daaraan werd geëxtraheerd.

Het nakomende hoofd moest worden geperforeerd. Zie verder het hoofdstuk partus arte

Sluiten