Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sectio Caesarea.

Gedurende den cursus 1897 -98 had éénmaal, gedurende den cursus 1898 -99 driemaal sectio caesarea plaats.

K. 69a I para. 2e schedelligging. Dist. spinarum 24y2, cristarum 2672, afstand der trochanteren 29, conj. obliqua dextra 20»/„ sinistra 22 c.M.

Op 15 Februari te ruim half twaalf wordt door de vroedvrouw assistentie verzocht voor een patiënte, I para, van 19 jaar, met vernauwd bekken, promontorium gemakkelijk te bereiken, geen voorliggend deel te voelen, ontsluiting 6 c.M., eenigen tijd in partu, weinig of geen weeën.

Bij komst van de assistenten en den candidaat, bleek, dat de fundus in de breedte was uitgezet, in het midden ingedeukt, links boven kleine deelen, overigens was de ligging wegens spanning van buik en uterus niet te bepalen. Harttonen onder den navel, links en rechts, rechts het duidelijkst, langzaam, regelmatig. Volgens onderzoek van den assistent Wittenrood is het bekken scheef vernauwd, rechts nauwer, het promontorium te bereiken (conj. inclinata 9 c.M.), voorlip gezwollen, ontsluiting niet volkomen, staande vliezen, voorliggend deel niet te voelen.

Prof. Veit wordt met den toestand in kennis gesteld; hij arriveert te half twee 's nachts, constateert den toestand als boven en gelast transport naar de kliniek, hetgeen per wagen geschiedde. Patiënte wordt in de kliniek genarcotiseerd en nogmaals onderzocht, de maat van de conjugata incli-

Sluiten