Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZZn °PSZCt ^.de n,irae defaecalie « teen

lorgen s dit voorbij. Patiënte heeft geen koorts

.sfe ZZ& U°- Hwft See5<pectoreerd.

20 Februari. Pols °*oprl C* «o „

u , & ' (jee't sereus etterig secreet op. Verder verloop goed.

maten chloroformnarcose zijn de bekken-

maten genomen.

Djstamia spinarum, 23VS, cristarum 26i'2 c.M

sun IZ Tr, 29 C'M ' a^stand van de spina post.

de sD.n. n ♦ med,aanliJn 3 C-M-- ^stand van

spina post. sup. S]nistra tot de mediaanlijn 4 c.M

slechts °!i SPm°KUS Va" dGn laatSten lumt>aalvvervel pos? sop 'm8; " de verbi"di^ijn der spinae

oM CcigaVXt CM' co"j' °bl' dextr. 20

dexta 1 ' Ti® CM^ S™PhJ's« saero-iliaea p spnngt sterk in het bekken naar voren Promontonum verder naar achteren. Bekkenvorm

rechterveel i' F' .tusschenw=fvelsehijveti springen dextra rt' 'etS naar Voren' SP1"»

kenhelft ve I SPrin«™d' Rechter bek-

kenhelft veel smaller dan de linker. Coni diaeo

::'rwïcM-Ha ^ ^«^-heef 43

e n pr„„ van „ ^ omda( ^ P ^

dat de vliezen spontaan gebroken waren en er vruchtwater afliep. r

Aangezien de vrouw verder over niets klaae-He

^::fa,de candidaat niet'—

12 op 13 treriWeeen Waren' In de n^ht van J li pl. m. 4 uur kwam de man hem

Sluiten