Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 o uur jo. Patiente ziet er nog wat opgewonden uit; iets meer kortademig 's Middags braken. Glycerine-spuitje zonder succes.

77 Juli. 4 uur jo. Patiente weer zeer benauwd, pols niet te tellen, heeft gebraakt.

9 uur 4}. Patiente koud, zweet, zeer dyspnöisch, cyanotisch, moribund, goed bij kennis.

10 uur. Onderzoek Prof. Veit. Adhaesies door Z. H. G. in den buik weer losgemaakt, waarbinnen de draineerbuis afgekapseld was. Weder spoelen en hevelen met gesteriliseerde keukenzout-oplossing. Daarna met thermocauter van PaqueliH het laquear posterius geopend, draineerbuis T-vormig ingelegd, gespoeld met Nacl-oplossing van onderen. Draineerbuis boven uitgehaald en vervangen door jodoformgaas. Patiënte schreeuwt luid en braakt, als ze weer te bed ligt. Verder weer kamfer alle half uur.

1 uur. Patiënte is het laatste half uur veel slechter geworden, de pols is nauwelijks te voelen, de ademhaling lang, stertoreus. Patiënte geeft maar weinig of geen antwoord meer op vragen. Zoo nu en ;dan braakt zij nog een donkerbruine vloeistof uit. Te ruim 3 uur braakte patiente voor het laatst en hield tegelijk de respiratie op. Exitus letalis te 3 uur 15.

Uit het sectie-verslag blijkt: In de buikholte een geringe hoeveelheid licht bloederig gekleurd vocht. Darmen meteoristisch uitgezet. De serosa der darmen geïnjicieerd, darmlussen onder elkaar verkleefd, overal fibrine-beslagen. In het onderste deel van de buikholte vuile vloeistof. Linker ovarium en tuba met fibrine-beslag; rechter tuba en ovarium eveneens in adhaesies. De naad over den uterus loopt vanaf de aanhechting van het

Sluiten