Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den elkaar regelmatig op met tusschenpoozen van 3 — 5 minuten.

Te 51/* uur werd de vrouw naar de operatiekamer getransporteerd, op de operatie-talel gelegd, schaamharen geschoren en de buik en de bovenbeenen gedesinfecteerd. De harttonen waren normaal, de uterus helde sterk naar links over. Sectio caesarea door Prof. Veit. De uterus werd in de mediaanlijn gebracht, daarna de buikwand laagsgewijze gekliefd door een incisie van 3 vingers breedte boven de symphysis in de linea alba tot pl. m. 2 vingers breedte links van den navel. De uterus wordt hierna geopend, de uitpuilende vruchtblaas met het mes aangeprikt, verder stomp verscheurd en het kind bij de liesplooi gegrepen en naar buiten gehaald. De navelstreng wordt afgeklemd en de aan den achterwand zittende placenta verwijderd. Weinig bloeding, de uterus contraheert zich goed. Hechting van den uterus in situ, met door alle lagen gaande zijden hechtingen, daarna hetzelfde bij den buikwand, waarin ook een aantal oppervlakkige hechtingen. De wond wordt nog eens gedesinfecteerd met alcohol en sublimaat. De vrouw begint heftig te braken, dit houdt echter na eenige minuten op. Jodoformgaas-wattenverband, met sterke compressie van watten en zandzak boven den uterus; transport. Het kind schreeuwde goed na uitzuigen der trachea en slaan op de billen.

7 October. Toestand van moeder en kind zeer bevredigend. Slechts bij wegneming van den zandzak (die echter nog zal blijven liggen) loopt eenig bloed uit de vagina.

8 October. Zandzak verwijderd ; verband gewisseld. Wond ziet er goed uit. Patiënte

Sluiten