Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xiphoideus en navel. Groot deel in fundo, rug links, eveneens harttonen, kleine deelen rechts. Schedel zeer gemakkelijk en duidelijk te voelen, bewegelijk boven den bekkeningang. Ligging van de placenta hoogstwaarschijnlijk rechts vóór, ligg. rotunda naar achteren.

Inwendig onderzoek. Portio voor vingertop toegankelijk Litteekens aan de portio. Linea innominata beiderzijds te betasten. Knik van het sacruni niet te voelen, in dwarsche richting convex. Wegens het nauwe bekken en wegens het slechte verloop der vorige baringen wordt tot sectio caesarea besloten.

14 Juni. Patiënte klaagt over een weinig pijn in den rug ; uterus staat tegen den ribbeboog en contraheert zich bij de minste aanraking zonder pijn voor de patiënte.

i/ Juni. Patiënte heeft rustig geslapen : 's morgens een warm bad gehad. Sedert gisteren heeft patiënte ook een formol-omslag om den buik. Daar de uterus gecontraheerd aanvoelt, besluit Prof. Veit inwendig te onderzoeken en vindt volkomen ontsluiting met uitpuilende vruchtblaas. Dadelijk wordt tot sectio caesarea besloten. Harttonen zijn goed. Patiënte wordt naar de operatie-kamer gebracht. Narcose. Desinfectie van buik en bovenbeenen. Patiënte wordt plat op tafel gelegd. Incisie iets links van den navel over pl. m. 10 c.M. half boven, half beneden den navel. De uterus wordt over denzelfden afstand geopend en het kind aan het hoofd te voorschijn gehaald. Hierbij wordt de placenta, die rechts vóór zat over een klein stukje losgemaakt. Gemakkelijk is de geheele placenta los te maken. Het kind schreeuwt dadelijk. Hech-

Sluiten