Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hand. Versie en extractie. Koorts door koprostase. Na ontlasting opgeheven.

De poliklinische gegevens zijn zeer onvolledig.

P. '208 I para. A. a. 1. v. Partus normaal. De 4 eerste dagen temperatuursverhooging tot 39°. 1.

P. 693 XII para. A. a. 1. v. 3e dag temperatuur 38°.8 pols 130, ol. ricini en extr. secal. corn. 4en dag nog lichte temperatuursverhooging, ook 6en dag, maar den 9en dag was patiënte volkomen normaal.

P. 856 I para. A. a. r. v. Partus door expressie. De vrouw vertoont huidemphyseem. Na 2 dagen verdwenen. Een paar weken later op de verloskundige kliniek blijkt de vrouw een algemeen vernauwd bekken te hebben. Aan de borstorganen niets abnormaals.

P. 920 VII para. Gemelli. 2 dagen post partum heeft de vrouw een zware aanval van tuberculeuze (?) diarrhee, gecoupeerd met pulv opii. en sago met wijn.

Afwijkingen van de borsten.

Kliniek.

'97 - 98. K. 19. I para A. a. r. Partus spontaan. Dertien dagen post partum: patiënte heeft een mastitis rechts aan den binnenkant. Therapie: opbinden; kind van de borst.

Den volgenden dag: de rechter mamma aan den binnenkant radiair geincideerd. Veel pus vloeide af. Tamponade-verband.

Daags daarna: Verband gewisseld wegens doorbloeden.

Den daaropvolgenden dag: Veel pus (uitgedrukt) jodoformgaas tampon.

K. 23 I para. A, a. r. a. Partus forcipaal.

Sluiten