Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daags na den partus koorts tot 39»; er zijn stinkende restes van eivliezen voor den dag gekomen, waarna de koorts is verdwenen; na 4 dagen nog een kleine verhooging tot 38n3.

K 81, I para. A. a. 1- v. Partus spontaan. Geringe koorts. Restes van eivliezen zijn uitgestooten, len dagp. p. 37° 5, 8en dag 37° 8, 9en dag 38" 8 ; daarna weer daling.

K. 83, III para. Schedelligging met uitgezakte hand en prolapsus funiculi. Versie en extractie. 3 dagen post partum één dag koorts tot 38° 6. Geen afwijkingen te vinden.

K. 99, II para. A. a. r. a. Partus spontaan. 2 dagen post partum lichte koorts 37° 9, 6 dagen p. p. plotseling hooge koorts 390 6 met koude rilling. Niets abnorms te vinden. Duurt twee dagen : daarna nog 5 dagen 37° 5. Therapsie : Chinine. Malaria ?

Alle niet onrustbarende temperatuursverhoogingen in het puerperiutn zijn in dit verslag niet gememoreerd Evenals in de reeds vroeger verschenen verslagen der kliniek geschied is, hebben wij ook nu alleen de meer ernstige complicaties vermeld en dat nog slechts zeer kort. Het is de bedoeling later in een afzonderlijken arbeid het puerperium meer uitvoerig te bespreken.

Sluiten