Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er tien dadelijk of kort na de geboorte stierven ; gedurende den cursus '98 - 99 53, die allen werden bijgebracht.

Ze werden allen bijgebracht door uitzuigen der trachea, mechanische en thermische prikkels en zwaaibewegingen volgens Schultze.

Spontaan in schedelligging werden zóó geboren : P. 6, 11, 54, 76, 130, 146, 242, 281, 376, 468, 481, 487, 521, 557, 591, 637, 641, 64 7,665, 699,711,715, 747, 749, 783, 806, 838 en 850 van de cursus 1897-98. Van den cursus 1898-99 P. 19, 66, 84, 91, 166a, 264, 273, 295, 323, 332, 354a, 406, 633, 678, 080, 681, 682, 720, 785, 786, 787, 789, 795, 803, 846.

De oorzaak van de asphvxie was, waar dit vermeld staat, omstrengeling, meestal irreponibele.

Partus door forcipale extractie.

'97 - 98.

P. 10 I para. Partus getermineerd, daar partus geen voortgang had bij volkomen ontsluiting en indaling. Kind asphvctisch; bijgebracht door mechanische prikkels en zwaaibewegingen van Schultze.

P. 21 I para. Getermineerd bij volkomen ontsluiting wegens vernauwing van den uitgang. Kind asphyctisch; door de gewone middelen spoedig bijgebracht.

P. 50 Vlll para. Getermineerd wegens weeënzwakte. Ontsluiting niet opgegeven. Kind spoedig bijgebracht.

P. 78 1 para. Getermineerd wegens langen duur van den partus bij volkomen ontsluiting; omstrengeling ; deze werd gereponeerd; het kind schreeuwde niet; trachea werd uitgezogen, liet kind in een emmer koud water gedompeld ; kwam toen bij.

P. 101 Vil para- Getermineerd bij volkomen

Sluiten