Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door extractie geboren. Kind dood en onvoldragen. Maakt den indruk eerst kort geleden te zijn gestorven.

K. 68, II para. Abortus provocatus, geindiceerd door nephritis.

K. 77, III para. A. a. 1. v. 3 Maart 's middags krijgt patiënte pijn. Harttonen niet te hooren. Ontsluiting pl. m. 6 c.M. 's Avonds kind geboren, omstrengeld dood, sterk gemacereerd.

K. 96, I para. Billigging s. r. Luetica. Laatste menses begin September '97, partus 30 April '98 klein, sterk gemacereerd kind.

'98 - 99.

K. 8, I para, A. a. 1. v. Luetica. Partus spontaan, kind dood, gemacereerd.

K. 16, II para. Abortus criminalis.

K. 49,1 para. Schedelligging. Partus spontaan. Kind gemacereerd.

K. 56, VII para. Abortus pl. m. 2 maanden.

Polikliniek.

C. '97/98. P. 11a, III para. Gemelli. Onvoldragen, circa 5 maanden. Beiden dood. Perforatie van het nakomend hoofd. Lengten 31 en 32 cM.

P. 24, IX para. Dwarsligging h. 1. r. v. Dood, gemacereerd, onvoldragen, naar schatting pl. m. 0 maanden. Lengte 33 cM.

P. 82, V para. B. s. 1. Extractie. Dood, onvoldragen, gemacereerd, lengte 42 cM.

P. 200, V para. Ie billigging. Dood kind. Lengte 43 cM.

P. 207, III para. Dood, onvoldragen, mannelijk, lengte 37 cM.

P. 272, V para. 2e billigging. Kind dood, onvoldragen, mannelijk, lengte 45 cM.

Sluiten