Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K. 41, I para. Forceps aangelegd bij volkomen ontsluiting, terwijl de navelstreng om den hals was te voelen, omdat de foetale harttonen onregelmatig werden. Kind zwaar asphyctisch geboren; alle pogingen om het bij te brengen mislukten; het kind is gestorven.

K. 54, IV para. Geen bepaalde ligging ; placenta praevia; versie en extractie bij 7 c M. ontsluiting; kind asphyctisch, wordt bijgebracht. Sterft 8 dagen later. In de longen broncho-pneumonische haarden; tevens slechts één nier en één ureter.

K. 65, VII para. Volkomen voetligging ; partus door extractie bij volkomen ontsluiting. Kind licht asphyctisch, wordt bijgebracht, vertoont drie dagen later oedemen aan beide beenen; daags daarop gesuccombeerd; bij sectie gevonden broncho-pneumonie en beiderzijds vernauwing der ureter-mondingen in de blaas.

K. 71, I para. Voorste wandbeensligging. Bij totale ontsluiting en niet indalen van den schedel versie en extractie verricht, met veel moeite in de ligging van Walcher het hoofd ontwikkeld. Het kind asphyctisch ; na aanwending van alle middelen gedurende IV2 uur niet bij te brengen, overleden.

K. 104, I para. Patiënte had aanvallen van eclampsie gehad. Tijdens den partus geen aanvallen. Bij volkomen ontsluiting forcipaal getermineerd. kind asphyctisch; bijgebracht door de gewone middelen, twee dagen later gestorven.

In de polikliniek stierven gedurende den cursus

1897 - 98 vijf kinderen durante partu, gedurende den cursus 1898 - 99 zes; kort na den partus stierven er in den cursus 1897 -98 16, gedurende den cursus

1898 -99 vijf.

Sluiten