Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stel der fout te verzoeken. Gedeputeerde Staten, hoe ook van de zaak kennis bekomende, kunnen dan uit eigen beweging de plaatsing eener instelling op de lijst gelasten, terwijl een zoo belangrijke handeling als de schrappingvan eenige tot dusver daarop voorkomende instelling, in het ontwerp terecht aan hunne goedkeuring is gebonden, een goedkeuring, die wrel niet verleend zal worden voordat duidelijk is aangetoond, dat de plaatsing destijds ten onrechte is geschied, of' dat het karakter der instelling wijziging heeft ondergaan.

Sluiten