Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ is, onttrekt alleen de beslissing ten aanzien der kerkelijke instellingen aan eenige goedkeuring, benevens de beslissing van de oprichters of hun erfgenamen ten opzichte van de particuliere instellingen. Het ontwerpGoeman Borgesius laat ten opzichte der erfgenamen deze uitzondering vallen. Naar ik meen terecht. Al moge de stichting ook niet herroepelijk zijn en dus ook een verandering van het doel niet binnen de natuurlijke bevoegdheden van den stichter zeiven vallen, toch pleit er veel \oor, dat men hem, die de gift ook geheel achterwege had kunnen laten, opnieuw de onbeperkte macht tot regeling geeft, zoodra het doel vervallen is. Voor den erfgenaam pleiten deze redenen niet, terwijl men bij hem ook niet, gelijk bij den stichter, als waarschijnlijk mag aannemen, dat hij een goed doel zal beoogen.

Sluiten