Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om iedere ondersteuning terstond mede te deelen '), maar de toetreding zelve blijft dan toch een daad van' vrijen wil.

De eenige mij bekende gemeente waar het centraal register van overheidswege obligatoir is gemaakt, is Hamburg. Daar zijn sedert 1870 de .milde Stiftungen" verplicht, jaarlijks bij de rekening en verantwoording, die zij aan de „Aufsichtsbehörde" hebben in te zenden, over te leggen eene lijst van de ondersteunden en het aan ieder geschonken bedrag. Alle instellingen kunnen nu aan de „Auskunftstelle für Wohlthatigkeit", waar deze gegevens verzameld worden, omtrent armen inlichtingen vragen. 'lj

De grootste raoeielijkheid bij de regeling van een centraal register wordt altijd veroorzaakt door een zekere categorie van armen, die men als schamele armen" pleegt aan te duiden, een woordverbinding die men alleen bij dit onderwerp tegenkomt en die op te vatten is in den zin van „schaamachtige armen" (pauvres honteux, verschamte Arme). Men zegt ermede te bedoelen die armen, die zich voor hun behoeftigheid schamen; inderdaad bedoelt men er slechts de bedeelden uit een hoogeren stand der maatschappij mede. Vele instellingen, wel geneigd om in het algemeen de namen der ondersteunden op te geven, maken voor deze soort armen een uitzondering. Bijna overal waar een centraal register bestaat

J>Z°° b'v" ,iu DrosdR". z'e Böhmert, Das Armenweseo in 77 deutschen und eiulgp» 1-iaiidarniei]verblinden, dargestellt auf Grand der Verhandlungcu und statistische., Untersuelmngen des deutschen Vereins für Arinenpflegc und Wohlthatigkeit, (Dresden 1886-1888), speciellcr Theil erste Abtheilung, blz. 68.

J) Zie een artikel van Dr. H. J. de Domme*** de Chaüpepié in het ïjascnntt voor Armenzorg enz., jaargang 1903, blz. 32a.

Sluiten