Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rerartigen, abstrakten Satzes, sondern in der Art und Weise, w ie praktische Vorkehrungen für die Sicherstellung dor Arment'ürsorge getroffen sind, und in dem Urntange, in welchem eine Armenfiirsorge angeordnet ist". ') De Nutstommissie zoowel als het ontwerp-GoEMAN J}ok(,esii ,» zoeken de verbetering der burgerlijke armenzorg in de invoering van het z.g. Elberfelder stelsel, het Stelsel dat in 1853 door Daniël von der Heydt te Elberteld is ingericht en dat sinds dien een zegetocht heeft gehouden door geheel Duitschland.

Bijna nergens is het geheel zóó ingevoerd als het te Klberleld bestond. Als men desondanks zeggen kan, dat het Jberfelder stelsel in tallooze Duitsche steden geldt, verstaat men daaronder eenige hoofdbeginselen, die er het kenmerkende van uitmaken.

Aan de hand van dr. e. Münstekbero a) kan ik de

volgende beginselen als essentialia van het stelsel vermelden :

I■ lndividueele behandeling, waartoe het noodig is dat

Kntwicklu»./""^ cugllSL'lle Armeuwesen in seiuer historischen iSTj r'l' 1U heutigen (Jeetalt, in deel V van Schmoller's

. . socialwissenscliafthclie Forschungeu (1886), blz. 154 -) in monographie „Das Elberfelder System", Festbericht aus Anlasz

het SST ®PStel,e,ls der Elberfelder Armenordnuug, vertaald in Armenzorg enz., 1903, blz. 236.

. en zie df in den Duitsehen tekst aangehaalde talrijke litteratuur In

het buonder n°e|n ik het rapport van J. S. Davv, InspLtor o^ Loeal

ment over'1 | "j'/p "! 1888 B°ard uif«ebrac''t <■" «hu het Parle¬

ment overgelegd (Pari. Papers 1888, c. 5341).

Zie verder:

Smissaekt t. a. p., blz. 127.

Nutsrapport blz. 143; de Armenordnuug enz. aldaar, blz. 351.

in'' nu rr. ™" und Wohlf.hrt,-

«•» »■ «•

Sluiten