Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II. Ondersteuning van arbeidskrachtigen.

Reeds meermalen kwam de vraag van het eischen van arbeid als voorwaarde van onderstand ter sprake. Thans dient de ondersteuning van hen, aan wie deze voorwaarde kan worden opgelegd, n.1. van de arbeid*krachtigen, opzettelijk beschouwd te worden.

De arbeidskrachtigen zijn in twee categorieën te verdeelen:

die werken willen, doch geen werk hebben;

die niet werken willen.

Bij de eerste categorie, de werkloozen in engeren zin, zal als regel het verrichten van arbeid als voorwaarde voor ondersteuning moeten worden gesteld.

De tijden zijn voorbij dat men in armenfabrieken, in „ateliers nationaux", de oplossing van het sociale vraagstuk meende gevonden te hebben. Mr. W. C. Mees heeft in zijn beroemd geschrift „De werk-inrigtingen voor behoeftigen, uit een staathuishoudkundig oogpunt beschouwd" ') met onverbiddelijke logica aangetoond, dat werkinrichtingen de gelegenheid tot arbeid nooit scheppen.

') Rotterdam, 1844.

Sluiten