Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verbeelden dat zij luin eigen brood verdienen. Bedeeline blijft het, zij het in den geringsten graad. En vooral dan zullen vereenigingen als de genoemde nuttig werkzaam zijn, wanneer zij hot als haar hoofdtaak beschouwen door haar bemiddeling en op de getuigenissen door haar af te geven den verpleegden elders een plaats te bezorgen ■).

') Zie over de arheiderskolouies liet rapport van J. S. Davy, Inspeetor of the Local Government Board, ou Gerinan vagraucv and workmeu's colonies (Pari. Papers 1888 »«. 5341) en ten onzent Mr. B. Gewin in den Gids van 1901, I, hlz. 331 v. v.

Over het Hoogeland zie men Tijdsehrift voor Armenzorg enz 1 <103 hlz 12, 120, 155.

14

Sluiten