Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

I.

Dispensatie is niet onder uitvoering begrepen.

TT.

Eene in wetsvorm afgekondigde regeling is voor den rechter bindend.

III.

Terecht wordt in vele wetten de uitvoering niet aan Burgemeester en Wethouders maar aan den Burgemeester opgedragen.

IV.

De macht tot regeling van de disciplinaire straffen bij de gemeentepolitie berust bij den Burgemeester.

V.

Wenscht de Regeering geen gevolg te geven aan een voorstel van Gedeputeerde Staten tot vernietiging van eene plaatselijke strafverordening, dan behoeft daarover de Raad van State niet gehoord te worden.

Sluiten