Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaarne maak ik van de mij hier aangeboden gelegenheid gebruik, om mijn hartelijken dank te betnigen aan de Hoogleeraren in de Faculteit der Wis- en Natuurkunde voor hunne welwillende leiding bij mijne studiën, zoowel in als buiten de collegezaal. Dat een groot deel van dien welgemeenden dank U toekomt, Hooggeleerde J. de Vries, Hooggeachte Promotor, behoef ik U nauwelijks te verzekeren; Uwe belangstelling in mijn werk zal ik steeds dankbaar gedenken.

Sluiten