Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rechte t in P,2, en l9i haar in P:n snijdt, voldoet in het vlak door t en ln alleen de ontaarding der tweede klasse, gevormd door de verbindingslijn van P34 met het snijpunt van ln en pb. Deze oplossing is enkelvoudig.

Zoo vindt men eveneens eene ontaarding der tweede klasse in het vlak door t en In en daar er verder geene eigenlijke kegelsneden en geene ontaardingen van den tweeden graad voldoen, is het totale aantal antwoorden hier twee. Dus is

T :5 = 2.

Sluiten