Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kegelsneden die t raken, y snijden en pt, pt, p6, p7 aanraken. Dit aantal is vier volgens de gevonden waarde voor T v p4. Llke oplossing moet echter dubbel geteld worden, omdat t als dubbele raaklijn is op te vatten. Dit geeft dus 2 X 4 = 8 oplossingen.

Daar hier verder geene ontaarde kegelsneden mogelijk zijn, omdat pi, p2, p3, pit pb, ps, elkaar niet in één punt snijden en ook geene rechte te trekken is door twee punten, die op > zal rusten, is hier

p1 = 8.

Ls. ' 'In aantal kegelsneden te vinden, die aan acht gegeven vlakken pt, p2, p3, pif pb, p7, pi raken, legt men weer drie der vlakken door eene rechte t. Hier voldoen alle kegelsneden die t en p4, pa, p6, p7, ps aanraken. Volgens de gevonden waarde voor 1 p& is dit aantal twee. Elke oplossing is echter om meer gemelde reden dubbel te tellen, zoodat men hier vier antwoorden vindt.

Verder zijn er geene ontaardingen mogelijk, omdat ph po, p3, pi, pi, pe, p7, ps elkaar niet in één punt snijden en evenmin Pa, ps, p7, ps. Men heeft dus

f" = 4.

Sluiten