Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Een verhandeling over hetzelfde onderwerp als het in dit proefschrift besprokene is door den schrijver ingezonden als antwoord op een prijsvraag der Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem, waarbij verlangd werd een kritisch overzicht der in de litteratuur vermelde gevallen van knopvariatie. Zij is door die Maatschappij met de gouden medaille bekroond en zal eerlang door haar worden uitgegeven.

Dit proefschrift bevat ten eerste een uittreksel uit het algemeene deel dier verhandeling, waarbij van de in deze bijeengebrachte gevallen slechts enkele als voorbeelden gekozen zijn ; nieuwe gevallen zijn daaraan niet toegevoegd. Daarachter volgt dan een opsomming van gevallen, eenige groepen van tuinbouwplanten betreffende, die het meer uitgewerkte overzicht, 't welk over andere groepen in de verhandeling voorkomt, aanvult.

Sluiten