Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

& 2. Knopvariaties, 't beharingskenmerk betreffend 31

HOOFDSTUK V. Kleur ken merken.

8 1. Variabiliteit der kleurkenmerken ... 34

§ 2. Kleurkenmerken der bladen 36

§ 3. Kleurkenmerken der vrucht 38

§ 4. Kleurkenmerken der bloem 39

§ 5. Gestreepte rassen 44

HOOFDSTUK VI. Bonte planten.

§ 1. Partiëele variabiliteit 49

$ 2. Erfelijkheid door zaad 52

§ 3. Vegetatieve constantie 54

§ 4. Vegetatieve selectie 57

$ 5. Veranderingen in het type der panachuur 59 § 6. Bonte knopvariaties aan groenbladige

planten 61

HOOFDSTUK VII. Monstreuze kenmerken.

§ 1. Erfelijkheid en variabiliteit 64

§ 2. Bracteomane afwijkingen 65

8 3. Dubbele bloemen 66

8 4. Het fasciata-kenmerk 68

HOOFDSTUK VIII. Varieteiten, wier afwijkend kenmerk bladvorm of groeiwijze betreft,

§ 1. Partiëele variabiliteit der kenmerken bij soorten met jeugdvormen 72

A. Afwijkingen, den bladvorm betreffend . § 2. Het laciniata-kenmerk 76

Sluiten