Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijking van de afzonderlijke organen van eenzelfde plant; wanneer wij van een normale plant na zelfbestuiving zaad winnen en de daaruit opgegroeide individuen onderling vergelijken, zullen wij ook allerlei verschillen in de ontwikkeling der kenmerken vinden, samenhangend met verschillen in de in- en uitwendige factoren, waaraan zij blootgesteld zijn; bij een voldoend aantal komen alle mogelijke overgangen voor. Door de variaties der kenmerken graphisch voor te stellen, wordt de waarschijnlijkheidscurve ontworpen; zij geldt voor het gebied der fluctueerende variabiliteit. Zulke fluctueerende variaties vinden wij niet alleen, wanneer wij zaailingen, maar ook wanneer wij de gelijksoortige organen van eenzelfde plant vergelijken, of uit eenzelfden zaailing verkregen exemplaren. Dezen laatsten term zal ik zooveel mogelijk gebruiken voor de door vegetatieve vermenigvuldiging uit eenzelfde individu verkregen planten. De verschillen tusschen de gelijksoortige organen van eenzelfde individu, onverschillig of dit in zijn geheel is gelaten of in een aantal exemplaren verdeeld, worden partiëele variaties genoemd.

De partiëele variabiliteit en de fluctueerende variabiliteit der zaailingen staan in direct verband met de in- en uitwendige factoren. De selectie, waardoor een kenmerk tot een bepaalde grens versterkt kan worden, moet opgevat worden als een bijzondere wijze om invloed uit te oefenen op de voedingsvoorwaarden, waarbij de bestgevoede individuen of door vegetatieve vermenigvuldiging verkregen exemplaren uitgekozen worden.

Sluiten