Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vooral gebruiken voor die verandering-en, waardoor bij een varieteit de afwijking, die haar van de soort onderscheidde, verloren gaat, en de plant ol tak dus weer met de laatste in kenmerken overeenkomt. De oorzaak der mutatie is onbekend; zij staat niet in direct verband met de in- en uitwendige factoren, zooals dat met de fluctueerende variatie het geval is.

Een andere oorzaak, waardoor de toestand der eigenschappen binnen de cel verandert, is de bastaardeering; daarbij wordt met de bevruchtende stuifmeelkorrel één of een groep andere eigenschappen aan die, welke in de eicel aanwezig zijn, toegevoegd. De variaties, die tengevolge hiervan optreden, zal ik in een volgend hoofdstuk behandelen.

§ 3. Tusschenras-variabiliteit.

Een eigenschap kan behalve in actieven of latenten, ook nog in een tusschentoestand verkeeren, waarbij nog weer verschillende graden van activiteit onderscheiden kunnen worden. Vormen, waarvan een eigenschap in zulk een semi-actieven of semi-latenten toestand verkeert, worden tusschenrassen genoemd; de variabiliteit van deze volgt weder een eigen curve. Het tusschenraskenmerk is in verband met de verzwakte activiteit der betreffende eigenschap in hooge mate van in- en uitwendige factoren afhankelijk en dus sterk fluctueerend variabel. In een zaaisel van een tusschenras vinden wij echter ook een aantal individuen, die van het tusschenraskenmerk geen spoor meer vertoonen en door de voedingsvoorwaarden gunstiger te maken niet meer tot het ontwikkelen

Sluiten