Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordende eigenschap in latenten toestand bevatten.

Daar mij met zekerheid geen gevallen bekend zijn, waarin zulk phylogenetisch atavisme vegetatief bij bastaarden optrad, behoef ik hier niet verder op dit verschijnsel in te gaan.

Bij kruisingen kunnen tusschen de ouders één of meer verschilpunten bestaan, elk aan één enkelvoudige eigenschap beantwoordend; in 't laatste geval kunnen wij het gedrag van elke eigenschap afzonderlijk onderzoeken in plaats van de samengestelde typen met elkaar te vergelijken. Wanneer nu een der ouders een kenmerk bezit, dat de ander mist, b.v. de een gekleurde, de ander witte bloemen bezit, dan kan dit ontbreken op twee omstandigheden berusten: óf de eigenschap, waarvan het kenmerk de uiting is, ontbreekt zelf ook; of zij is nog wel aanwezig, echter in latenten toestand.

Een kruising, waarbij het verschil der ouders aan t eerste type beantwoordt, wordt unisexueel genoemd; in den bastaard is de eigenschap van één der ouders geërfd; het kenmerk is meestal in intermediairen graad aanwezig en kan bij verder uitzaaiing aan een ruime fluctueerende variabiliteit onderhevig zijn.

Wanneer in een der ouders een eigenschap actief, in den ander dezelfde latent aanwezig is, vertoonen de individuen der eerste bastaardgeneratie het kenmerk in gelijke mate als diegene der ouders, waarin de betreffende eigenschap actief was; het bijbehoorend kenmerk wordt domineerend genoemd. De tweede bastaardgeneratie bestaat uit twee scherp gescheiden typen: 25 pCt. komt overeen met de voor

Sluiten