Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leveren sommigen aroïdeëen-bastaarden, b.v. Philodendron Wendlandi en Selloum. ') Planten, uit deze kruising verkregen, bleven de eerste jaren geheel aan Ph. Wendlandi gelijk: zij droegen evenals deze gaafrandige, naar den bladsteel toe versmalde bladen. Daarna veranderde de bladvorm, zoodat de gelijkenis met Ph. Selloum meer op den voorgrond trad; achtereenvolgens kwamen de kenmerken te voorschijn: na het 5de blad ging de kleur, na het ude ongeveer de doorzichtige adering, na het I2de de vorm, voor Ph. Selloum karakteristiek, optreden. We vinden hier dus. dat de graad van ontwikkeling der kenmerken van elk der ouders afhangt van de prikkels en voedingsvoorwaarden, die voor een bepaalden leeftijd gelden.

In een ander geval werken de in- en uitwendige factoren ieder jaar weer op dezelfde wijs en treden de verschillen, in verband met het minder geleidelijk veranderen van in- en uitwendige factoren, meer sprongsgewijs op. Berberis Neuberti is een bastaard tusschen Mahonia aquifolia en Berberis vulgaris.2) De eerste draagt overblijvende, doornige, leerachtige gevinde bladen; de bladen van Berberis vallen voor den winter af, missen dorens, zijn kruidachtig en ongedeeld. De bastaard komt in habitus met den gewonen berberis overeen ; het is een struik met langen korttakken; de langtakken, die in den tweeden

') Focke Pflanz.-Mischl. p. 415-417, naar Kellermann ; Koch, Gard. Chron. 1875 11 P- 39^.

') tischler, Die Berberidaceëen und Podophyllaceëen, Engl. Botan. Jahrb. Bd. XXXI (1902) p. 596.

Sluiten