Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan zijn, bij uitzaaiing kinderen opleveren, die er in uiterlijk mee overeenkomen: hier gaat dus een splitsing der erfelijke eigenschappen met die der kenmerken gepaard en hebben wij dus met een echte knopvariatie te doen.

Een voorbeeld, waarbij op grond van de wijze van varieeren met groote waarschijnlijkheid mag worden aangenomen, dat de afwijking een echte knopvariatie is, levert de straks reeds om andere redenen besprokene Berberis Neuberti. Aan de bovenbeschevene partieel variabele, intermediaire takken komen nooit bloemen voor; soms echter ontwikkelen zich takken, die volkomen tot de kenmerken van Berberis teruggaan, zonder dat daarbij een invloed van de plaatsing aan de plant kan worden opgemerkt; ') deze berberistakken bloeien rijkelijk. Dit verschil in vruchtbaarheid komt eenigszins overeen met den Cytisus Adami, waar van de bastaardtakken wel bloeien, echter, in tegen stelling met de knopvariaties, geen kiembaar zaad geven. Uit deze analogie en uit het feit, dat de takken volkomen in kenmerken met den berberis overeenkomen, mogen wij de gevolgtrekking maken, dat die berberis-takken echte knopvariaties zijn.

Een ander voorbeeld levert Mespilus X Crataegus. Bastaarden, aan deze kruising beantwoordend, zijn onder verschillende namen in den tuinbouw bekend 2) en ook wel eens spontaan groeiende gevonden. 3)

') Tischler, l. c.

') Focke, Pflanz.-Mischl. p. 146; Rev. Hort. 1899 p. 470, p. 530. ') Gii.lot, Buil. Soc. Botan. France 1876 p. XIV sqq.

Sluiten