Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

elatior, tamelijk dikwijls bij P. acaulis X P. officinalis gedaan zijn, zal ook hier wel de schermdragende vorm der ouders de P. officinalis zijn.

In dit geval zijn dus, behalve 't caulescentie-kenmerk, dat Mendel's wet volgt, ook de andere bloemkenmerken gesplitst; uit zaaiproeven met Primulabastaarden blijkt, dat die andere kenmerken als unisexueel geërfde moeten worden opgevat. ')

') Godron, Mém. Acad. Stanislas, T. VI (1873) P- 55-

Sluiten