Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naast rose waargenomen.1) Hoewel volgens Focke*) bastaarden van roode met witte bessen intermediair gekleurde vruchten dragen, schijnt de champagnebes toch eerder een effengekleurd tusschenras te zijn; de gevallen,3) waarin aan roode-bessenstruiken takken met witte vruchten of sectoriaal rood en witte trossen voorkwamen, sluiten dan weer bij dat van de roode „Warrington"-kruisbes aan en moeten aan Mendelsplitsing worden toegeschreven.

§ 4. Kleurkenmerken der bloem.

Terwijl in de vorige gevallen het materiaal te weinig uitgebreid was en ook over de erfelijkheid in de gevallen zelf of in overeenkomstige te weinig bekend, om de voorbeelden naar 't type der variabiliteit te rangschikken, staan ons bij de bloemen wat meer gegevens ten dienste.

Tal van gevallen zijn er van bekend, dat tuinbouwplanten, om haar bloemen gekweekt, naast gekleurde plotseling op enkele takken witte vertoonden. De gevallen, waarin schijnbaar aan planten met witte bloemen knopvariaties met gekleurde voorkwamen, zijn, zooals wij reeds hierboven zagen, niet scherp van die van 't omgekeerde te scheiden. Nadat in de plant de eigenschappen zich gesplitst hebben, kan de bloeistengel grootendeels op den sector, waarin de kleureigenschap latent is, zich ontwikkelen; vooral

Darwin, 1. c.; Focke, Pfl.-Mischl. p. 529.

») Focke, 1. c. p. 151.

•) Carrière, Prod. et fix. p. 38; Gard. Chron. 1844 p. 87; Gartenflora 1887 p. 42.

Sluiten