Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij gewassen die uit een knol, bol of rhizoom bloeien, kan op grond van de kenmerken, welke één bloemstengel vertoont, geen oordeel geveld worden over de eigenschappen van 't geheele individu. Als voorbeelden noem ik een geval van Lilium speciosum, die een jaar een '/s sectoriaal rood en witte bloemtros droeg: terwijl het jaar daarvóór alle bloemen der plant roodwaren;1) verder de gevallen, waarin Cannavarieteiten gedeeltelijk gele, gedeeltelijk roode bloemtrossen droegen, waarbij weer één 'varieteit, de „Parthenope", daartoe in sterke mate geneigd is; meestal hadden de roode bloemen2), in één geval, volgens de korte beschrijving 3), de gele de overhand; in zulke gevallen is Mendelsplitsing de meest aannemelijke verklaring.

Wanneer de knopvariatie door een volkomen gemis van een kleurstof van de oorspronkelijke plant verschilt, behoeven de bloemen er van nog niet wit te zijn; wanneer de bloemen der oorspronkelijke plant een samengestelde kleur bezaten, komt door 't verlies van één kleur de andere uit het mengsel te voorschijn. Voorbeelden van planten met enkelvoudige bloemkleuren zijn de volgende: op een plant van Primula sinensis werd naast roode, een witte bloem gevonden 4); op een Vinca-plant een sectoriaal wit en paarse bloem s); op Veronica longifolia witte en

') Gard. Chron. 1878 II p. 728.

') Rev. Hort. 1872 p. 110; Gard. Chron. 1898 II p. 379. ') Gard. Chron. 1900 I p. 43.

4) Gard. Chron. 1875 I p. 314.

') Gard. Chron. 1899 I p. 413.

Sluiten