Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door parasietairen invloed dubbele bloemen ontstonden; de Perenospora-soorten, die petalodie der helm draden veroorzaken, leveren de bekendste voorbeelden hiervan.

Knopvariaties, waarbij het flore-pleno-kenmerk plotseling optrad, zijn eenige malen waargenomen. Een voorbeeld daarvan isde kastanjeboom, doorde beide De Candolle's beschreven, waaraan één tak telkenjare dubbele bloemen vertoonde i); als een dubbelbloemige tuinbouwvarieteit, die 't eerst als knopvariatie gevonden is, noem ik Bouvardia leiantha var. Alfred Neuner, aan een plant van de enkelbloemige var. Davidsoni opgetreden2).

De gevallen, waarin aan dubbelbloemige planten knopvariaties met enkele bloemen optraden, zijn moeilijk met zekerheid van partieële minusvariaties te scheiden. Wanneer echter het kenmerk sectoriaal voorkomt, mogen wij de afwijking als een echte knopvariatie beschouwen; voorbeelden daarvan zijn de sectoriaal dubbele bloemen, van een Anemone coronaria beschreven 3), en een paar gevallen van sectoriaal dubbele composieten-hoofdjes 4).

§ 4. Het fasciata-kenmerk.

Als een voorbeeld van een monstreuze afwijking die de vegetatieve deelen betreft, wil ik de fasciatie

') A. P. de Candolle, Physiol. végétale (1832) T. II p. 479. Alph. de Candolle, Géographie BotaD. (185 5) T. II p. 1080.

5) Belg. Hortic. 1885 p. 110, p. 112.

») De Vries, Mut. th. I p. 551.

4) Moquin Tandon, Tératol. végét. p. 167; L)e Vries l.c.

Sluiten