Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en — altijd wel niet met evenveel recht — als afzonderlijke soorten beschreven '). Onvruchtbare bodem, gebrek aan vochtigheid en andere ongunstige voedingsvoorwaarden hebben tengevolge, dat zich bladen van het Liriophyllum-type ontwikkelen, die rhomboïed zijn, aan den top diep gespleten. Door de jaarloten weg te snoeien en de knoppen voor het volgend jaar te doen uitloopen, kan men bladen met die kenmerken tot ontwikkeling brengen; de bladen aan de takken, die bloemen dragen, gelijken ook op 't Liriophyllum-type2).

Op den invloed van parisitaire prikkels op bladvorm en groeiwijze kom ik straks nog terug bij de bespreking der afzonderlijke kenmerken. Slechts wil ik er hier op wijzen, dat de parasiet soms zijn invloed doet gelden op organen der plant, die van de aangetaste plek tamelijk ver verwijderd zijn. Zoo vormde een plant van Humulus Lupulus onder invloed van een wortelparasiet bladen, die in vorm met die van Urtica dioica overeenkwamen 3); hier hebben wij niet met een herhaling der jeugdkenmerken te doen; de eerste bladen der hopplant vertoonen een anderen vorm 4).

Terwijl hier overal de verschillen in kenmerken aan verschillen in de uit- en inwendige factoren mogen worden toegeschreven, is het echter ook mogelijk,

') Holm, Notes on the leaves of I.iriodindron, Proc. U. S. Natur. Hist. Museum Washington, Vol. 13, p. 15.

*) Berry, Notes on the phylogeny of Liriodendron, Botan. Gazette XXXIV, 1902, p. 44.

3) Bommer. Les causes d'erreur dans 1'étude des empreintes végétales Nouv. Mém. Soc. Beige d. Géologie, Sér. in 40. Fase. I (1903) p. 17.

4) Lubbock, A contribution to our knowledge of seedlings Vol. II p. 447.

Sluiten