Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

TUINBOUWPLANTEN.

Azalea.

De Azalea's zijn een groep tuinbouwplanten, die al vroeg door kruising met nieuwe vormen verrijkt zijn. Mortier te Gent verkreeg in 1825 verschillende hybriden uit kruisingen van A. viscosa, A. nudiflora, A. pontica en A. Calendulacea (Gard. Chron. 1877 lp. 18.) Na dien tijd zijn nog andere vormen er mede gecombineerd, zoodat voor tal van de thans bestaande varieteiten een hybride oorsprong mag worden aangenomen.

Een deel der bekende gevallen van knopvariatie zal dus moeten worden toegescheven aan bastaardsplitsing, een ander deel aan tusschenras-variatie. Tot de laatste groep behooren dan de gevallen, waarin aan planten met witgezoomde of lichtgestreepte bloemen weer effene ontstaan; bij planten van eerstgenoemde varieteiten kan men geregeld zulke afwijkingen waarnemen. Op deze inconstantie wordt ook gewezen in Rev. Hort. 1881 p. 185 en Rev. Hort. 1875 p. 328. De varieteiten zelt zouden volgens Carrière (Prod. et fix. p. 33) door knopvariatie ontstaan zijn uit de effen soorten; 't is echter de vraag ol deze meening niet op het waarnemen van gevallen van het omgekeerde berust. Onder datvoorbe-

Sluiten