Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plant ervan verscheen één helder rose bloem (Gard. Chron. 1881 I p. 472).

Zoowel in de gevallen, door Carrière bijeengebracht, als in de laatstgenoemde hebben wij, te oordeelen naar den aard der kenmerken, blijkbaar met tusschenras-variaties te maken; wellicht, dat bij de witbloemige varieteiten, die rose bloemen leverden, die kleur reeds als een licht waas of enkele streepjes in de schijnbaar witte bloemen aanwezig was.

De knopvariaties bij Camellia berusten dus in hoofdzaak op tusschenras-variatie. Een enkel geval, waarin oranjeroode bloemen aan een witgezoomde varieteit zouden voorkomen, wordt slechts als onzeker vermeld (Gard. Chron. 1888 I p. 690).

Dahlia variabilis.

De knopvariaties, die van Dahlia beschreven zijn, betreffen voornamelijk de kenmerken der bloemhoofdjes; enkele ervan heb ik reeds bij de bespreking der groenbloemige varieteiten behandeld.

De variaties der bloemkleurkenmerken, die op partiëele variabiliteit berusten, zijn niet zelden, zooals we reeds herhaaldelijk zagen, moeilijk van echte knopvariaties te scheiden. Wanneer de verschillen sectoriaal optreden, berusten zij op een knopvariatie. Zoo b.v. in een geval, waarin een geelbloeiende plant onderaan een tak met rose bloemhoofdjes voortbracht, waarboven een tak met sectoriale rood en

Sluiten