Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een rose en purper „bizarre", ontstond een met purper gevlekte, waarin 't rose dus verloren was gegaan; dikwijls gaat deze echter weer tot de kenmerken der oorspronkelijke varieteit terug (the Gard. 1890 II p. 152). In Gard. Chron. 1890 II p. 126 worden nog de volgenden knopvariaties, bij anjelieren voorkomende, vermeld: van karmijn bizarre naar purper gevlekte, van rose en purper bizarre naar purper gevlekte (wat dus met bovengenoemd van de var. Sarah Payne waargenomen geval overeenkomt) en tot karmijn bizarre.

Wij kunnen hier verder nog eenige gevallen uit Gard. Chron. 1876 II p. 359 bijeenvoegen:

Uit de var. Duke of Bedford, karmijn bizarre, de roodgevlekte var. Lady Ely.

Uit King Alfred, karmijn bizarre, de roodgevlekte var. Duchess of Devonshire.

Aan Prince Albert, rose en purper bizarre, komen dikwijls bloemen voor als van een karmijnbizarre; ook een scharlaken bizarre varieteit is er vegetatiei uit ontstaan. Ten slotte vermeld ik nog een geval, waarin een zaailingplant effene, gevlekte en anders geteekende bloemen droeg(Gard.Chron. 1894II p. 135).

Al deze bovengenoemde gevallen blijven blijkbaar binnen het gebied der tusschenras-variabiliteit; daarvoor pleit de aard der verschilkenmerken, verder ook het veelvuldig voorkomen der variaties. Bij gevlekte en gestreepte bizarren komen zij geregeld voor; van scharlaken bizarren — door op witten grond rood en bruin gestreepte bloemen gekenmerkt — vertoont ongeveer 'A der bloemen knopvariatie, waaronder

Sluiten