Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

variatie (Floralia, 1. c.). Uit een dubbele witte ontstond langs vegetatieven weg een dubbele witte met blauw hart, de var. Sphaera Mundi (Carrière, 1. c.). Aan een plant van de var. Charles Dickens, door donkerblauwe bloemen gekenmerkt, werd een tros rose bloemen naast de voor de varieteit karakteristieke waargenomen (Gard. Chron. 1898 lp. 170; the Gard. 1898 I p. 245, blijkbaar 't zelfde geval betreffend).

Een rose en een blauwe bloem in eenzelfden tros is verder vermeld Gard Chron. 1845 p. 212; Darwin beschrijft een geval, waarin op een bol tegelijk voorkwamen een tros blauwe bloemen, een tros roode bloemen en een derde met op de eene zijde roode, op de andere blauwe bloemen (An. a. PI. u. Dom. I p. 411); t. z. p. citeert hij een geval, waarin een blauwbloeiende varieteit drie jaar achtereen exemplaren leverde, wier bloemen wit waren met een rood hart.

Ten slotte vermeld ik nog een knopvariatie met lilapaarse bloemen, aan de donkerpaarse varieteit Mansfield gevonden (Floralia No. 24, 1904).

Iris.

Van Iris worden van eenige soorten talrijke variëteiten en hybriden in den tuinbouw gekweekt; sommige van deze vertoonen tamelijk dikwijls knopvariaties.

Eenige gevallen daarvan laat ik hier volgen.

Een voorbeeld van bastaardsplitsing levert een door Kerner van Marilaun beschreven geval (PflanzenLeben II p. 558): een hybride, uit Iris Kochii, met donkerviolette, en I. florentina, met melkwitte bloemen,

Sluiten