Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

des fantaisies en Reine Hortense (Carrière, Prod. et fix. noot 32).

Knopvariaties in bloemkleur komen niet zelden, bij sommige varieteiten zelfs geregeld voor; andere varieteiten zijn vegetatief uit verscheidenheden met anders gekleurde bloemen ontstaan; uit den aard der kenmerken en den vermoedelijk hybriden oorsprong der betreffende planten is het waarschijnlijk, dat daarbij bastaardsplitsing in het spel is.

De var. Vesuvius heeft herhaaldelijk langs vegetatieven weg nieuwe verscheidenheden met anders gekleurde bloemen voortgebracht. De oorsprong der varieteit is niet volkomen zeker. Zij is misschien ververkregen uit de var. Excellent, met rose scharlaken bloemen, gekruist met de Clipper, met helder scharlakenroode (Gard. Chron. 1878 I p. 52); volgens den kweeker ervan is zij een zaailing van de var. Glow, door scharlakenroode bloemen gekenmerkt (Gard. Chron. 1878 I p. 240, vgl. Gard. Chron. 1892 11 p. 537). Uit de var. Vesuvius zijn ontstaan, alle langs vegetatieven weg (de eerste vier gevallen naar Gard. Chron. 1878 1 p. 52):

var. Wonderful, met scharlakenroode semidubbele bl., in 1875 in den handel gebracht, var. New Life, m. rood en wit gestreepte bl., in 1876 in den handel gebracht (Gard. Chron. 1876 II p. 398; afbeeld, v. oorspr. en knopvar. Gard. Chron. 18781 p. 204, 205; zie ook Gard.Chron. 1877IP.203). var. Salmon Vesuvius, in 't najaar van 1877 ontstaan

(Gard. Chron. 1877 II p. 401).

Sluiten