Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

var. witte Vesuvius, die in 1878 in den handel gebracht zou worden (Gard. Chron. 1877 II p. 726).

In 1888 is er verder nog een varieteit met gevlekte bloemen uit ontstaan (Gard. Chron. 1892 II p. 537). Een knopvariatie met helder rose bloemen is in Gard. Chron. 1878 I p. 734; een andere, met karmijnroode bloemen, in Gard. Chron. 1881 I p. 729 vermeld.

Uit de var. Wonderful, den dubbelen vorm van de var. Vesuvius, die ook als knopvariatie er aan opgetreden is, is weer vegetatief een gestreepte dubbele varieteit ontstaan, bij welke de kenmerken der afzonderlijke bloembladen met die van de petalen der var. New Life overeenkomen (Gard. Chron. 1878 I P- 565)-

Een overzicht maakt de herhaling der variatie duidelijk:

var. Vesuvius var. New Life

effen roode enkele bl. rood en wit gestr. enkele bl.

var. Wonderful knopvar. met

effen roode dubbele bl. rood en wit gestr. dubb. bl.

De var. Rollison's Unique, een var. met purperroode bloemen, waarschijnlijk uit een kruising van P. quercifolium verkregen, volgens anderen waarschijnlijk uit P. Davyanium met een sterkeren groeier, b.v. P. concolor, gekruist (Gard. Chron. 1861 p. 945), geeft evenals de var. Vesuvius dikwijls knopvariaties met anders gekleurde bloemen; sommige zijn als afzonderlijke varieteiten in den handel gebracht; maar zij geven bij vegetatieve vermenigvuldiging dikwijls weer bloemen als die der oorspronkelijke varieteit

Sluiten