Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tulpen dikwijls knopvariaties opgeleverd. Bij eenige varieteiten met gestreepte bloemen zijn deze zelfs regel, zoodat telken jare de bollen, die effen bloemen geven, uit de partij moeten worden uitgezocht'); voor een deel gaan zij later weer gestreepte bloemen dragen. Het verloopen van gestreepte tulpen komt met dat verschijnsel bij anjelieren overeen; ook bij de eerste zijn sommige varieteiten er bijzonder geneigd toe (Darwin, Var. An. a. PI. I p. 412; Carrière, Prod. et fix. noot. 2).

De verscheidenheden van tulpen worden verdeeld in enkele en dubbele, vroege en late enz.; van de gestreepte onderscheidt men in hoofdzaak drie groepen: de „bizarren", geel met rood of roodbruin gevlamd; de ,,bijbloemen", wit met purperkleurige teekening; en de „rozen", wit met rose teekening.

Uit het zaad ervan ontstaan meestal effenbloeiende planten, die dan na eenige jaren gekweekt te zijn weer gestreepte bloemen geven ; evenals bij anjelieren is voor de kenners het verschil reeds aan de loof bladen te zien. De gestreepte verscheidenheden groeien wat langzamer dan de effenbloemige, wat wij ook reeds bij andere tuinbouwplanten opgemerkt hebben (Gard. Chron. 1894 I p 212; Darwin 1. c.).

Varieteiten met fijngestreepte bloemen geven niet zelden bloepien met grover gestreepte of effen petalen (Gard. Chron. 1877 I p. 274). Varieteiten van

') Met groote bereidwilligheid vertoonde de Heer van Tubergen te Haarlem mij meermalen op zijn kweekerij „Zwanenburg" voorbeelden van dit „verloopen" in te velde staande partijen waarin dan zorgvuldig door een merk de verloopen exemplaren worden „uitgeteekend".

Sluiten